Minął termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu

Na tegoroczny Konkurs Aktorskiej Interpretacji Piosenki wpłynęło ponad 120 zgłoszeń. 31 stycznia minął termin nadsyłania formularzy, czekamy jeszcze na listowne zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego). Za tydzień młodzi wokaliści wezmą udział w eliminacjach — jeszcze bez publiczności, przed radą artystyczną PPA.

W połowie lutego będziemy już wiedzieli, kto wystąpi w II etapie na scenie Impartu.