MATERIAŁ PRASOWY (TEKST, ZDJĘCIA PROMOCYJNE, MP3) MOŻNA POBRAĆ TUTAJ teatrcapitol.box.com/37ppa


Rzecznik prasowy
Joanna Kiszkis
j.kiszkis@teatr-capitol.pl
tel. + 48 71 789 04 45
kom. + 48 603 789 285

Biuro prasowe
Dana Zeidler
d.zeidler@teatr-capitol.pl
tel. + 48 71 789 04 13


 

ZDJĘCIA I PRÓBY MEDIALNE

Fotoreporterzy mogą robić zdjęcia wyłącznie w miejscach wskazanych przez obsługę, nie mogą tarasować dróg ewakuacyjnych i muszą stosować się do przepisów BHP i ppoż. obowiązujących w miejscach spektakli i koncertów.

Spektakle, podczas których nie wolno robić zdjęć, będą miały próby medialne, przeznaczone specjalnie dla akredytowanych fotoreporterów.