Biuro Prasowe #39PPA

Biuro Prasowe #39PPA

39. Przegląd Piosenki Aktorskiej odbędzie się w dniach 16-25 marca 2018.

Pełną informację o festiwalu oraz zdjęcia promocyjne artystów można pobrać stąd.

Akredytacje:

Formularz wniosku o akredytacje można pobrać stąd

• Akredytacja przysługuje dziennikarzom i krytykom teatralnym zajmującym się tematyką kulturalną, którzy zamierzają opublikować tekst, przygotować materiał radiowy lub telewizyjny na temat 39. Przeglądu Piosenki Aktorskiej.

• Termin zgłaszania wniosków mija 1 marca 2018. Wypełniony wniosek proszę przesyłać e-mailem na adres: j.kiszkis@teatr-capitol.pl
• Liczba akredytacji jest ograniczona.
• Brak podpisów, pieczęci lub ważnej legitymacji prasowej skutkuje odrzuceniem wniosku lub niewydaniem akredytacji.
• Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnego rozpatrzenia wniosku bez podania przyczyny.
• W przypadku naruszenia zasad korzystania z akredytacji Organizatorowi przysługuje prawo jej cofnięcia.

AKREDYTACJA DLA REDAKCJI PRASOWEJ / TELEWIZYJNEJ
• Dziennikarz otrzymuje bilet na miejsce siedzące, a fotoreporter – wstęp bez miejsca siedzącego na czas wykonywania zdjęć (ograniczenia: patrz niżej).
• Dziennikarz i fotoreporter otrzymują plakietki upoważniające do bezpłatnego wstępu do klubu.
• Plakietki nie upoważniają do wstępu za kulisy.

AKREDYTACJA FOTOGRAFICZNA (BEZPŁATNA)
• Zasady dotyczące utrwalenia przebiegu koncertu/spektaklu za pomocą sprzętu audiowizualnego i fotograficznego przekazywane są akredytowanym ekipom telewizyjnym i fotoreporterom najpóźniej w dniu koncertu/spektaklu.
• Na niektórych koncertach/spektaklach obowiązuje zakaz fotografowania/rejestrowania, niezależny od organizatora, o czym każdorazowo organizator uprzedza wcześniej.

Rzeczniczka prasowa
Joanna Kiszkis
j.kiszkis@teatr-capitol.pl
tel. + 48 71 789 04 45


Komunikaty i materiały prasowe

30.01.2018 Program 39. PPA i zdjęcia promocyjne artystów

29.11.2017 10 spektakli w Nurcie Off na 39. PPA – opis scenariuszy wybranych do realizacji
14.11.2017 Ruszył nabór zgłoszeń do Konkursu Aktorskiej Intepretacji Piosenki

Plakat JPG
Autorem identyfikacji graficznej 39. PPA jest Ryszard Kaja